ફેબ્યુલસ ડિઝની તથાં તેનાં જેવી બીજી માં ડોલર સ્ટોર આઈટમ્સ ચાલુ કરવા માટે કેવી રીતે

તમારા ડિઝની વેકેશનમાંથી એક સસ્તું પરંતુ અદ્ભુત સ્મૉઇનર શોધી રહ્યાં છો? જ્યારે તમારા મનપસંદ અક્ષરોના સહીઓથી ભરેલો ઓટોગ્રાફ પુસ્તક પ્રચંડ ડાન્સીસ બનાવે છે, ત્યારે કેટલાક ડિઝની ચાહકો વિવિધ ચીજવસ્તુઓ સાથે સ્વયંચાલિત વસ્તુઓ સાથે સ્વયંને નવી સ્વેયર્સ લે છે.

ઓટોગ્રાફ એકત્ર કરવું ખાસ કરીને ડિઝની ક્રૂઝ પર સરળ છે. તમારા ક્રુઝના પ્રથમ દિવસે, તમે ગેસ્ટન કદની ઝિપ્લોક બેગમાં કાયમી માર્કર્સ સાથે, ગેસ્ટ સર્વિસ ડેસ્કને સ્ટેટરમ દીઠ બે વસ્તુઓ સુધી લાવી શકો છો. તમે તમારા નામ, સ્ટેટરૂમ નંબર અને કોઈપણ વિશિષ્ટ સૂચનાઓ સાથે ઝડપી ફોર્મ ભરીશું તમારા ઑટોરેચર્ડ તથાં તેનાં જેવી બીજી તમારા ક્રૂઝ સમાપ્ત થાય તે પહેલાંના દિવસે તૈયાર થશે.

અહીં કેટલીક અદ્ભુત ડિઝનીની ઓટોગ્રાફર્ડ સ્મૃતિચિત્રો છે જે Pinterest પર જોવા મળે છે.