શું હું મારા બોર્ડિંગ પાસના ચિત્રો લેવાનું બંધ કરવું જોઈએ?

તમારા ટિકિટમાં સવારી તમારા લક્ષ્યસ્થાન કરતાં ઘણું વધારે માહિતી ધરાવે છે

ઘણાં પ્રવાસીઓ માટે, ચિત્રો મિત્રો અને પ્રેમભર્યા રાશિઓ સાથે ઘરે મુસાફરીનો અનુભવ શેર કરવાની પ્રાથમિક રીત છે. એરપોર્ટના અનુભવથી પ્રથમ-વર્ગની સવલતો માટે, પ્રવાસીઓને તેમના સાહસોમાંથી દેવદૂત તરીકે ફોટાઓ સ્નેગ કરવાનું પસંદ છે.

જો કે, એક સરળ ફોટોગ્રાફ પ્રવાસીના સ્વપ્નની વેકેશનને ખૂબ જ ઝડપથી દુઃસ્વપ્નમાં ફેરવી શકે છે. પ્રવાસીઓથી વિમાનને ખોટી સમયે ખોટી સમયે ચિત્રને તોડી પાડવા માટે વિમાન ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં ફોટાને પોસ્ટ કરવું હંમેશા અર્થમાં રહેતું નથી.

આ મુસાફરીની વસ્તુઓની સૌથી મૂળભૂત સુધી લંબાય છે: બોર્ડિંગ પાસ.

એક વખત ફોટોગ્રાફિક સાબિતી પ્રવાસીઓ ગંતવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે, આધુનિક તકનીકી એ એરલાઇનની ટિકિટ પહેલા કરતાં વધુ સંવેદનશીલ બનાવે છે. તમારા સોશિયલ મીડિયા રૂપરેખાઓ માટે બોર્ડિંગ પાસની એક ચિત્ર લેવા પહેલાં બે વાર વિચારવું ખાતરી કરો.

બોર્ડિંગ પાસના ચિત્રમાંથી કઈ માહિતી ઉપલબ્ધ છે?

ઇતિહાસ દરમ્યાન, બોર્ડિંગ પાસે પેસેન્જર વિશે ઘણું માહિતી યોજી છે. આ માહિતીમાં તેમના સંપૂર્ણ નામ, એરલાઇન, બુકિંગ વર્ગ, અને મુસાફરીની યોજનાઓ સંબંધિત અન્ય માહિતી શામેલ છે. આજે બોર્ડિંગ પાસમાં તે બધી માહિતી છે - અને વધુ

આધુનિક બોર્ડિંગ પાસ માત્ર પ્રવાસીના નામ અને એરલાઇનને સુવિધા આપે છે, પરંતુ તેમાં ટ્રાવેલર્સના પેસેન્જર નામનો રેકોર્ડ અથવા ટૂંકા સમય માટે પીએનઆરનો સમાવેશ થાય છે. આ રેકોર્ડ ઘણીવાર છ અક્ષરો છે, બંને અક્ષરો અને સંખ્યાઓનો સંયોજન, અને પ્રવાસી અને તેમની બુક્યુનિકેશન માટેની અનન્ય ઓળખાણ નંબર છે.

પ્રવાસીના નામ અને પી.એન.આર.ના સંયોજન સાથે, બોર્ડિંગ પાસ જોનાર કોઈ વ્યક્તિ ઇલેક્ટ્રોનિકલી મુસાફરીની યોજનાઓની દરેક વિગતને સંભવિત રીતે ઍક્સેસ કરી શકે છે - અને છેવટે જમીન પરથી અંધાધૂંધી બનાવી શકે છે

બોર્ડિંગ પાસ વિશેની માહિતી મારા વિરુદ્ધ કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકે?

જ્યારે બોર્ડિંગ પાસને સાવચેતીપૂર્વક છોડી દેવામાં આવે છે, ત્યારે તેના પર ઉપલબ્ધ માહિતીનો ઉપયોગ પ્રવાસી સામે તરત જ થઈ શકે છે.

બદલાતા અથવા રદ કરવાની ફ્લાઇટ્સ ઉપરાંત, સંભવિત ઓળખ ચોર બોર્ડિંગ પાસમાંથી તેમના સંભવિત ચિહ્ન વિશે ઘણું શીખી શકે છે, જેમાં લાંબા સમય સુધી તેઓ દૂર રહેશે અને તેમની ફ્રિકવન્ટ ફ્લાયર માહિતી . વિદેશી રાષ્ટ્રોમાં જ્યારે ચોરી અથવા લૂંટ માટે તે પ્રવાસી સ્થાપી શકે.

વધુમાં, બોર્ડિંગ પાસ બારકોડ સ્કેનર એપ્લિકેશન સાથે ઓળખ ચોર પ્રવાસી વિશે ખૂબ જ ઝડપથી ઘનિષ્ટ વિગતો શીખી શકે છે. બોર્ડિંગ પાસ પર છુપાવેલી મુસાફરી વિશેની માહિતીની સંપત્તિ છે, જેમાં પાસપોર્ટ નંબરો , વિશ્વસનીય પ્રવાસી સંખ્યાઓ અને પ્રવાસીની જન્મ તારીખનો સમાવેશ થઈ શકે છે (પરંતુ તે મર્યાદિત હોઈ શકતો નથી) હાથમાં આ માહિતી સાથે, ઓળખ ચોર તુરંત જ ફરતી થઈ શકે છે અને પ્રવાસીના વ્યકિતનો ઉપયોગ કરીને કપટપૂર્ણ એકાઉન્ટ્સ ખોલવા માટે શરૂ કરી શકે છે, જ્યારે તમામ બિનસહાયક પીડિત સ્પર્શથી બહાર છે.

શું હું ક્યારેય મારા બોર્ડિંગ પાસનું ચિત્ર પોસ્ટ કરું?

મોટાભાગની જેમ તે બિનઅનુકૂળ સ્વૈલીઓ , એક બોર્ડિંગ પાસનું ચિત્ર ઓનલાઇન થવું જોઈએ નહીં. બોર્ડિંગ પાસની એક મુદ્રિત નકલ રાખતી વખતે અને પ્રવાસનો એકંદર મુસાફરીની આકસ્મિક કીટનો ભાગ હોવો જોઈએ, સફર પૂરો થઈ જાય તે પછી તેઓ ચોક્કસપણે યોગ્ય રીતે કાઢી નાખવામાં આવશે.

બોર્ડિંગ પાસ પર આવેલા વ્યક્તિગત ડેટાના જથ્થાને કારણે, ઘણા સુરક્ષા નિષ્ણાતો ભલામણ કરે છે કે બોર્ડિંગ પાસને કટકા નાખવામાં આવે.

બોર્ડિંગ પાસને કાપવાથી, પ્રવાસીઓ ખાતરી કરે છે કે મૂલ્યવાન બારકોડ (તેમજ અન્ય કોઈપણ માહિતી) ખોટા હાથમાં સમાપ્ત થતી નથી.

બોર્ડિંગ પાસ અસંખ્ય નવી દુનિયાને અનલૉક કરી શકે છે, જ્યારે પ્રવાસીઓ માટે તે મુશ્કેલી અને હૃદયરોગ પેદા કરી શકે છે. આ વસ્તુઓ કેટલી મૂલ્યવાન છે તે સમજ્યાથી અને તેઓ કેવી રીતે દુરુપયોગ કરી શકે છે, પ્રવાસીઓ તેઓની મુસાફરી દરમિયાન તેમની અંગત માહિતી વિશે શ્રેષ્ઠ નિર્ણયો લેવાની ખાતરી કરી શકે છે.